Eднозначна идентифицируемост на обектите и субектите на информационно взаимодействие. Явява се необходимо условие за реализиране на по-голяма част от услугите за сигурност. Осигурява присвояване на уникален идентификатор на потребители, процеси, ресурси и т.н. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email