Алгоритъм за симетрично шифриране, който е базиран на структурите на Фейстел и се състои от 8 идентични цикъла, следвани от изходна трансформация. Шифрира 64-битов блок от изходни данни в 64-битов блок шифрирани данни, като използва 128-битов ключ. При всяка итерация се използват шест 16-битови подключа. IDEA е 3 пъти по-бърз от 3-DES и е по-сигурен. Търговското му използване е свързано с заплащане на лицензионна такса. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email