Методът се състои в обработка на изходния текст с псевдослучайна последователност генерирана на база съответния ключ.  Обработката на получената гама с изходния текст трябва да става по обратим начин (например с използване на събиране по модул 2).

Процесът на дешифриране на данните се свежда до повторна генерация на същата гама, на база известния ключ и обработката и с шифрирания текст. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email