Предявявани към функциите за сигурност и реализиращите ги  механизми. Определят активната страна на защитата. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email