Анализ на информацията  чрез реализиране на съвкупност от правила. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email