Цифров еквивалент на подпис (печат, подпис и т.н.), наличието на който в съобщението позволява с висока степен да се определи източника на съобщението (документа) и юридически да се докаже, че с определена вероятност, само той може да създаде и подпише този документ.

Електронният подпис използва „открити“ ключове, които се генерират от изпращача на данните и се проверяват от получателя. За шифриране на на контролната сума обикновено се използва асиметрично шифриране. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email