Алгоритъмът се използва в механизми за създаване на електронен подпис. Представлява вариант на ElGamal криптосхема. Сигурността се основава на трудността на намиране на дискретен логаритъм Zp. Недостатък на тази криптосистема е, че шифрирания текст е два пъти по-дълъг от оригиналния. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email