Система, използваща достатъчно апаратни и програмни средства, за да осигури едновременна обработка на информация с различна степен на секретност за група потребители, без нарушаване правата на достъп. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email