Възможност за получаване на информация от авторизиран потребител в удобно за него време.

Процес на защита на данните и програмите от несанкциониран достъп. Осигурява получаване на необходимата информация в нужното време от потребителя за когото е предназначена. Източник: Речник по информационна сигурност

`

Print Friendly, PDF & Email