Злонамерени действия, водещи до блокиране на системата и отказ на достъпа на потребителите до ресурсите на системата. Атаките DoS имат много форми, те биват централизирани (задействани от една система) или разпределени (задействани от няколко системи). Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email