Процес обратен на шифрирането. Чрез използване на ключа, шифрирания текст се преобразува в изходен. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email