Алгоритъм за симетрично шифриране, създаден от IBM и през 1977 г. и одобрен като стандарт за САЩ. Скоро DES се превръща в световен стандарт. Трансформира блок данни с дължина 64 бита и използва ключ с дължина 56 бита. Като стандарт е описан в документите FIPS81, ISO 8731-1, ANSI Х3.92 и ANSI Х3.106. Използван е за граждански цели. Заменен е със стандарта AES. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email