Последователност (с възможност за повторение и редуване) на основните методи за преобразуване, прилагани към блок от текста за шифриране. По-голяма част от известните стандарти за шифриране използват блокови шифри. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email