Наука, използвана за идентификация на потребителите въз основа на техните физически параметри. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email