Приемането на стандарта ISO/IEC 15408 “ Общи критерии за оценка сигурността на информационните технологии ” създаде предпоставки за общ подход при проектиране, изграждане, оценка (сертификация) и експлоатация на защитени информационни системи.

ISO/IEC 15408 определя критериите, на които трябва да съответстват защитените информационни системи и задава базата за създаване на методологии за проектиране и оценка на сигурността на информационните системи. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email