Предоставяне на определено лице или група от лица на права за:

  • Изпълнение на определени действия;
  • Проверка (потвърждаване) на тези права при опит за изпълнение на определените действия.
  • Авторизацията не трябва да се бърка с автентификацията – тя е само процедурата за проверка на истинността на даннит. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email