Предоставя услуга за проверка истинността на субект или съобщение.

Процес на сравнение на идентификатора, въведен от обекта, с данните, съдържащи се в списъка на регистрираните обекти. Ако представените сведения съвпаднат с регистрираните, обектът получава право на достъп, но само в размера, разрешен му от списъкът на пълномощията. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email