Установяване идентичност на субект или ресурс с обявените. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email