Откриване на събития, оказващи влияние на сигурността на системата. Изпълнява функцията на контрол на сигурността на системата, т. е.събиране и анализ на информация с цел осигуряване на гаранции за съответствие на функционирането на системата с   политиката за сигурност. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email