Несанкциониран достъп, който се състои в търсене и използване на някаква уязвимост на системата, с цел реализиране на конкретна заплаха.

Опит за преодоляване на системата за сигурност. Степента на „успеха“ на атаката зависи от  уязвимостта и ефективността на системата за сигурност. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email