Всяко несанкционирано действие, което води до реализация на заплаха чрез използване на уязвимост на информационната система. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email