Използват се два ключа. Първият от тях, който е общоизвестен служи за шифриране на данните, а втория, който се знае само от собственика му служи за разшифриране на данните. Двата ключа се генерират едновременно и са неразривно свързани един с друг. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email