Описва процеси, роли, хора, технологии и различни типове информация. Тя отчита сложността и динамичността на съвременните организации, като се адаптира към тях, без да ограничава бизнес възможностите.

Архитектурата на информационната сигурност описва желаното състояние на системите за информационна сигурност и други компоненти и интерфейси, които са свързани с нея. Тя отразява както настоящите, така и бъдещите потребности на бизнеса. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email