Процес на анализ възможностите за реализиране на заплахи в уязвимите места, с цел да се оцени твърдостта на водената политика за осигуряване сигурността на системата. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email