Включва разпространение на информация, необходима за работата на сервизите и механизмите за сигурност, както и събиране на данни и анализ на тяхното функциониране.

      Примери: разпространение на криптографически ключове, установяване стойностите на параметрите за защита, водене на регистрационен дневник и т.н. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email