Управление и разпространение на информация, необходима за реализиране на различните услуги за сигурност. Включва:

  • Процесите за настройка параметрите по инсталиране и експлоатация на програмното и апаратно осигуряване на услугите за сигурност.
  • Контрола на внасяните изменение в обурудването. Източник: Речник по информационна сигурност
Print Friendly, PDF & Email