Осигурява достатъчно ниво на защита на системата, като минимизира загубите до допустими значения. Източник: Речник по информационна сигурност

 

Print Friendly, PDF & Email