Алгоритъм за симетрично шифриране, който представлява развитие на DES, като използва трикратно последователно шифриране чрез DES и 168-битов ключ. 3DES и модификациите му са описани в документите ISO 8372 и ANSI Х3.52. Притежава висока степен на надеждност. Източник: Речник по информационна сигурност

Print Friendly, PDF & Email