Възложител: Митница Пловдив – /Предишно име – Регионална митническа дирекция /РМД/ – Митница Пловдив/
Номер: 00334-2018-0030
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва изпълнението на следната дейност: -услуги по охрана – физическа 1.Охрана на МБ Свиленград с прилежащ ТИР паркинг с адрес ул.”Асен Илиев”№1, кв. „Кап.Петко войвода”, кв.7, УПИ I-608: Охраната е денонощна. Брой охранители – 5 охранители. 2.Охрана на складова база „Монопол” – гр.Свиленград, ул. Драган Цанков „№17: Охраната е денонощна. Брой охранители – 5 охранители. 3.Охрана на хале за съхранение на стоки под митнически контрол, открит паркинг за съхранение на конфискувани и отнети в полза на държавата МПС, ДМА намиращи се на ГКПП „Капитан Петко войвода” с площ 19000 кв.м. Охраната е денонощна. Брой охранители – 5 охранители.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05/09/2018 17:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email