Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София област
Номер: 00145-2017-0230
Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sod
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката е осигуряване на охрана със СОТ в сградата, находяща се на адрес: град Самоков, пл.Захари Зограф №1, стаи №12, 13 и 14 на втория етаж, в работните дни – след приключване на работното време и почистването на сградата в интервала от 18.00 часа до 07.00 часа на следващия ден, а в почивните и празничните дни – денонощно.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/12/2017 17:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email