Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Кормисош към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян
Номер: 02718-2015-0219
Адрес на профила на купувача: http://www.ucdp-smolian.com/viewart.php?id=838
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Осигуряване на охрана с помощта на сигнално – известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обект на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, за срок от 36 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/12/2015 16:30
Състояние: Отворена

 

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email