Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград
Номер: 00220-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://vikblg.com
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на услуги по осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обектите, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград. Видовете охрана, която следва да се осигури е денонощна невъоръжена, денонощна невъоръжена чрез мобилен патрул, в делнични, празнични и почивни дни – услуга по Приложение №2 от ЗОП

 

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email