Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Смолян
Номер: 00044-2018-0047
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014
Процедура: Открита процедура
Описание: Осъществяване на охрана чрез СОТ, видеонаблюдение и жива, невъоръжена денонощна охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от ОПУ – Смолян: 1. Охрана със СОТ на администр.сгради и кантони- Адм.сграда РПС-гр. Чепеларе, Адм.сграда РПС – с. Средногорци, Кантон – с. Момчиловци, общ.Смолян, Кантон – гр. Доспат, Сграда на Районна пътна лаборатория (РПЛ) – с. Фатово, общ.Смолян, Спец.помещения № 213 (регистратура за класифицирана информация) и № 214 (пункт за продажби на винетни стикери) в Адм.сграда ОПУ – Смолян; 2. Доставка и монтаж на система за постоянно видеонаблюдение на обекти: 1. База за преквалификация на пътни кадри и Снегоринна база за поддържане на РПМ – к.к. Пампорово (с 4 камери) и 2. Административна сграда на ОПУ – Смолян (с 8 камери и електронен контрол на достъпа чрез електронноотва, 3. Жива, невъоръжена денонощна охрана на обекти: База за преквалификация на пътни кадри и Снегоринна база – к.к. Пампорово с 10 бр. мас.бунгала и Административна сграда на ОПУ – Смолян.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/07/2018 12:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email