Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Враца
Номер: 00044-2018-0023
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1002
Процедура: Открита процедура
Описание: „Осъществяване на физическа, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Враца” за период от 2 /две/ години, както следва: (1) „Жива, денонощна, невъоръжена охрана на обект – Снегоринна база „Леденика”, находящ се в природен парк „Врачански балкан”, (2) „Жива, денонощна, невъоръжена охрана на обект – Административна сграда на Областно пътно управление – Враца” с адрес: гр. Враца, ул. ”Г. С. Раковски” № 5; (3) „ Жива, денонощна, невъоръжена охрана на обект – Административна сграда на РПС-Мездра” с адрес: гр. Мездра, ул. „Дърманско шосе” №1;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 09/05/2018 16:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email