Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Монтана
Номер: 00044-2018-0061
Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител за осъществяване на денонощна охрана със сигнално охранителна техника ( СОТ), както и с физическа невъоръжена охрана на следните обекти стопанисвани от АПИ ОПУ Монтана : Административната сграда на ОПУ Монтана ; Кантон с. Г. Геново; Ремотно – складова база Монтана ; Снегоринна база Спанчевци, oпорен пункт Мандра, землище на с. Николово, общ. Монтана, опорен пункт Петрохан, землище на с. Бързия, общ. Берковица, област Монтана.Предметът на поръчката включва и поддържа и профилактика на наличната в ОПУ Монтана СОТ, както и ремонтът на същата в случай, на нужда. Изпълнителят е длъжен да сигнализира Възложителя и органите на МВР в случай, на нерегламентиран достъп до посочените обекти и посегателство върху имуществото в тях.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/08/2018 17:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email