Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Плевен към ЕСО
Номер: 01379-2018-0006
Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=MmZHU1F5N3BYQ2JWUThCLzZKdWJQYVlxendnZUN1VC9VQ1NLVkN6UXdndz0=
Процедура: Договаряне
Описание: Осъществяване на денонощна непосредствена въоръжена физическа охрана на ВЛ 400 кV Родина

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email