Възложител: Община Пазарджик
Номер: 00385-2016-0007
Адрес на профила на купувача: http://pazardjik.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2220%3Aohrana280316&catid=77%3Aporachki2016&Itemid=183&lang=bg
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Охранителната дейност ще се осъществява с невъоръжена охрана, като същата е необходима, за да се защитят физически от противоправни посегателства 9 обекта – общинска собственост. За осъществяване на услугата, свързана с осигуряване на невъоръжена охрана на всички обекти, е необходим следният брой охранители – 37.5, които да извършват режим на охрана – денонощен, нощен, дневен, дневен в почивни и празнични дни или нощен и в почивни и празнични дни, в зависимост от нуждата за защита с невъоръжена физическа охрана на съответния обект. Охранителите извършват патрулно-обходни действия на обектите с цел предотвратяване на набези и посегателства срещу територията и имуществото на обектите, при режим на охрана и минимален брой охранители, както следва: 1. Парк “Остров Свобода”, гр. Пазарджик – режим: денонощен, 12 охранители 2. Парк “Остров Свобода”, гр. Пазарджик – източна част – режим: денонощен, 6 охранители 3. Парк “Стадиона”, гр. Пазарджик – режим: денонощен,4 охранители 4.Къщички /в строеж/, ул. “Веслец” – режим:денонощен, 4 охранители 5. Площад “К. Величков”, гр. Пазарджик – режим: нощен, 2 охранители 6. Дом за стари хора “Г. Кръстевич”, гр. Пазарджик – режим:денонощен, 4 охранители 7. ДЦДУ “Вяра, надежда и любов”, гр. Пазарджик – режим:нощен и в почивни и празнични дни, 2.5 охранители 8. Гробищен парк – гр. Пазарджик – режим:дневен, 2 охранители 9. Спортна площадка на ул. “Ангел Кънчев” – режим:дневен в почивни и празнични дни, 1охранител
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/05/2016 17:30
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email