Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Перник
Номер: 00145-2018-0025
Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/per
Процедура: Открита процедура
Описание: Охраната на административната сграда на ТП на НОИ – Перник ще се осъществява 24 часа в денонощието, както следва: – Дневна физическа невъоръжена охрана от понеделник до петък във времето от 07.00 ч. до 19.00 ч., а в почивни и празнични дни във времето от 09.00 ч. до 14.00 ч. от лица с професионална квалификация „Охранител“; – Охрана със СОТ: в работните дни за времето от 19.00 ч. до 07.00 ч. в почивни и празнични дни за времето от 14.00 ч. до 09.00 ч. – Охрана с видеонаблюдение, при спазване на Закона за защита на личните данни, и/или мониторен контрол.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/05/2018 17:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email