Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Смолян
Номер: 00145-2015-0185
Адрес на профила на купувача: https://tenders-public.nssi.bg/tp/smo/2014/Forms/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/docsethomepage.aspx?ID=307&FolderCTID=0x0120D52000423694F84FFEDC4B9148CCEE2E947C4B00D6F26C59A66F4644A2A25514AE9C7FF9&List=1784abb3-2871-4cb5-af5d-140db1c5dda7&RootFolder=%2Ftp%2Fsmo%2F2014%2F20%2D2015%2D1015%2D20%2D19&RecSrc=%2Ftp%2Fsmo%2F2014%2F20%2D2015%2D1015%2D20%2D19
Процедура: Договаряне
Описание: “Охрана със СОТ на административните сгради на ТП на НОИ – Смолян”

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email