Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/
Номер: 01055-2018-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/public-contracts
Процедура: Открита процедура
Описание: Oхрана със сигнално – охранителна техника /СОТ/, пожаро – известителна техника /ПИТ/, видеонаблюдение /ВН/ и контрол на достъпа /КД/ на имуществото на АГКК разположено в различни обекти.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2018 17:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email