Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – Пловдив
Номер: 00530-2018-0043
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/news?id=3637
Процедура: Открита процедура
Описание: „Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и услуги по техн. поддържане и ремонт на СОТ в адм. сгради на ТД на НАП Пловдив, в гр.Пловдив,Карлово,Пазарджик,Хасково,Смолян и Кърджали“, в 5 об. позиции, както следва: Об. позиция № 1 – Охрана със СОТ в адм. сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в гр. Пловдив и в гр. Карлово, вкл. помещенията и имуществото в тях. Об. позиция № 2 – Охрана със СОТ в адм. сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в гр. Пазарджик, включително помещенията и имуществото в тях. Об. позиция № 3 – Охрана със СОТ в адм. сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в гр. Хасково, вкл. помещенията и имуществото в тях. Об. позиция № 4 – Охрана със СОТ и пожаро-известителна техника (ПИТ) в адм. сгради на ТД на НАП Пловдив, находящи се в гр. Смолян, вкл. помещенията и имуществото в тях. Об. позиция № 5 – Техническо поддържане и ремонт на сигнално-охранителна техника в административна сграда на ТД на НАП Пловдив, находяща се в град Кърджали.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2018 17:30

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email