Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Тетевен към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград
Номер: 02724-2017-0176
Адрес на профила на купувача: http://www.dgs-teteven.com/
Процедура: Открита процедура
Описание: Обектът на поръчката е охрана с помощта на сигнално-известителна техника на Ловен дом – гр. Тетевен за срок от две години. Сградата е масивна, тухлена, електрифицирана, с прилежащ двор за съхранение на дървен материал. Огледи в обекта могат да се правят всеки работен ден, след предварителна заявка на горепосочения телефон, до 23.11.2017 г. – 17:00 ч.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/11/2017 17:00

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email