Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Ямбол
Номер: 00176-2014-0003
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Предоставяне на охранителни услуги чрез въоръжена охрана с контролно – пропускателен режим и въоръжена охрана на ценни пратки и товари на обекти и имущество, собственост на “ВиК” ЕООД гр. Ямбол.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/05/2014 16:00
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email