Възложител: Център на промишлеността на Република България /РБ/ в Москва
Номер: 01450-2014-0002
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: „Охрана на сградите на ЦПРБ в Москва за срок от една година“с пет самостоятелно обособени позиции Позиция 1) „Физическа охрана на административната сграда на ЦПРБ в Москва“ Позиция 2) „Охрана със средства за известяване на сградите на ЦПРБ в Москва“ Позиция 3) „Подръжка на системата за видеонаблюдение на достъпа до сградите на ЦПРБ в Москва“ Позиция 4) „Осигуряване на честота за подвижна радиовръзка с КПП на сградите на ЦПРБ в Москва“ ; Позиция 5) „Осъществяване на пропускателния режим в сградите на ЦПРБ в Москва“.
Състояние: Неизвестен

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email