Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Видин
Номер: 00145-2014-0037
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Осигуряване на охрана на административната сграда на ТП на НОИ, гр.Видин чрез сигнално – охранителна техника
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/04/2014 17:00
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email