Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Велико Търново
Номер: 00145-2014-0043
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Изграждане на сигнално-охранителна система на помещенията, ползвани от ТП на НОИ гр. Велико Търново, които се намират в гр. Велико Търново на адреси: ул.“Никола Габровски“ № 1, ет. 4, ул. “Теодосий Търновски” № 6, ул. “Васил Левски” № 29 и включване на пожароизвестителната система към сиситемата за охрана – пл. Център № 2, ет. 5
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/04/2014 16:30
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email