Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Струмяни към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград
Номер: 02724-2014-0089
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП „ДГС Струмяни“
Състояние: Неизвестен

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email