Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Кресна към Държавно предприятие – Югозападно държавно предприятие /ДПЮЗДП/ – Благоевград
Номер: 02724-2014-0077
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: Предметът на поръчката включва: охрана с помощта на сигнално-известителна техника, както и нейното поддържане от 17.00 да 8.00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни в обекти, предоставени за управление на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Кресна, както следва: административна сграда, находяща се в гр. Кресна, ул. Македония № 198.
Състояние: Неизвестен

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email