Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Асеновград към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян
Номер: 02718-2014-0100
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Описание: „Осигуряване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника, включваща монтиране, използване и поддържане в обекти на ТП”Държавно горско стопанство-Асеновград“
Състояние: Неизвестен

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email