Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – София-град
Номер: 00530-2014-0011
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: „Охранителни услуги – охрана на обект с физическа охрана на административна сграда с адрес: гр.Перник, пл.“Свети Иван Рилски” № 1, за нуждите на офис „Перник” на ТД на НАП София, Областна администрация Перник, Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” при ГД на МВР – гр. Перник и „Регионална дирекция социално подпомагане – гр. Перник”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/05/2014 17:30
Състояние: Отворена

Допълнителна информация – тук

Print Friendly, PDF & Email